Beste biljartliefhebber,

We schrijven 1946. Drie vissers besluiten aan de toog, tussen pot en pint, om een biljartclub te stichten met de bedoeling, als wanneer ze na hun zeereis aan land komen, in het lokaal kunnen aanspraak maken op de beschikbaarheid van het biljart. Deze beslissing is tot op vandaag nog altijd van kracht. Enkel leden kunnen biljarten in ons lokaal Café Stella, Dokter Edouard Moreauxlaan 43 te 8400 Oostende. Anno 2010 bestaat de club 64 jaar en de Koninklijke Titel ligt binnen handbereik. Eind 2010 zou aan onze club de titel worden uitgereikt. Momenteel telt de club 34 actieve spelende leden in competitieverband, 7 recreant-spelers en 9 ere-leden. In 2008 onderging de club een face-lift en werd er gestreefd naar een transparant beleid mede door een klaar en duidelijke taakverdeling. Anno 2013 ziet het bestuur er als volgt uit :

Voorzitter : Jean-Marie Bolle

Ondervoorzitter : vacant

Secretaris/sportbestuurder : Santino Everaert

Financieel waarnemer en beheerder : Joël Vandenbroucke

Commissaris : vacant

Commissaris/materiaaloverste : Luc Everaert

 

Info en contact : JM Bolle 0475 20 70 90 - jmbolle25@hotmail.com